ESTABLECEMENTO

ESTABLECEMENTO

1 MILLÓN DE EUROS EN BONOS DE DESCONTO

10.000 PERSOAS BENEFICIARIAS

Co propósito de incentivar a actividade turística en Galicia das persoas residentes na Comunidade autónoma, a Axencia de Turismo de Galicia pon en marcha o programa #DescubreGaliciaenOutono a través de bonos turísticos de desconto. Búscase, desta maneira, dinamizar o consumo turístico e impulsar a economía e emprego fóra de tempada alta.

Requisitos de participación

a) Que establecementos se poden adherir?
 • Os establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia: establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos, vivendas turísticas e albergues turísticos.
 • As axencias de viaxe que teñan un centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e que desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou produtos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Quedan expresamente fóra do programa as vivendas de uso turístico.

  En ambos os dous casos deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria e ter coñecemento da signatura que se lles proporcionou no momento da alta no citado rexistro.

b) En que servizos se pode empregar o bono turístico?
 • Os servizos que presten os establecementos hoteleiros, apartamentos turísticos, vivendas turísticas, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues da Comunidade Autónoma de Galicia consistentes nunha estancia mínima dunha noite nos ditos aloxamentos turísticos. Poderán ser tamén obxecto da axuda outros servizos prestados directamente polos mencionados aloxamentos.
 • Os paquetes turísticos ofrecidos por axencias de viaxes que teñan un centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia, sempre que devanditos paquetes inclúan aloxamento en establecementos hostaleiros, apartamentos turísticos, vivendas turísticas, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues da Comunidade Autónoma de Galicia.

Como funciona?

Poranse en circulación 10.000 bonos turísticos por importe de 100€ cada un. As persoas beneficiarias terán un desconto do 40% nos gastos realizados nos diferentes establecementos adheridos ata esgotar o saldo de 100€ do seu bono.

Como funciona?

Como será o proceso de cobro?

 1. A persoa beneficiaria amosa o seu código QR
 2. O establecemento turístico de aloxamento ou a axencia de viaxes accede á app bonos turísticos e teclea o importe da compra
 3. A app valida e calcula o prezo final
 4. O establecemento turístico de aloxamento ou a axencia de viaxes valida a operación
 5. A plataforma rexistra e desconta o 40% do bono e actualiza o Wallet da persoa beneficiaria
 6. A entidade financieira efectúa o pago da cantidade descontada ao establecemento turístico de aloxamento ou axencia de viaxes

Información mantida e publicada en internet pola Xunta de Galicia